Huvil põhinev maailm annab tulemusi! Siin mõned neist kevadest ja suvest 2017. Maailmale arusaadavates keeltes ... -->

 

Teadmisel põhineva ühiskonna tegevus Soomes, maikuus 2017

 

 

Masing, M. 2017. Bats of Högnäs and South Bodom. Final Report. Sicista PDF. Haapsalu and Tartu: 70 pp. 

 

Bats of Högnäs - happy and free. Sicista Videos, 2017.

 

 

Nahkhiired Võru linnas ja kusagil veel .....

Masing, M. 2017. Nahkhiired Eestis, Võrus ja mujal Euroopas. Ettekande film, osa 1 (14 min). 
15 liiki nahkhiiri elab Eestis ja enamik neist ka Võru linnas. Huvil põhineva teaduse ettekanne Võrumaa Keskraamatukogus. Võru, 11.7.2017. -->
https://www.youtube.com/watch?v=XqyPX6zmF4Y

Filmi ülejäänud osad (kokku 74 min) saab tellida autorilt, saates tellimuse e-aadressile matti(at)ut.ee.

 

 

Vastukaja ja koostöö neil teemadel on oodatud!

 

Matti Masing,

Avatud Maailm